Kalite - İş Sağlığı ve Güvenliği - Çevre Politikalarımız

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Çalışanlarımızın katılımı ile kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmek.
 • Müşterilerimize ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak minimum maliyette ürünler sunarak, tam zamanında ve istenilen miktarlarda sevkiyatlar yaparak yüksek rekabet gücü yaratmak.
 • Mevcut personeli eğiterek verimi artırmak ve kalite bilincini tüm çalışanlarımıza yaymak.
 • Her süreçte sürekli iyileştirmeye açık, müşteri ve süreç odaklı, çevreye dost bir üretim gerçekleştirmek.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 • Önceden tedbir alarak İSG risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en düşük seviyeye indirilmesini sağlamak,
 • Tüm çalışanlara bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,
 • Tüm sistem ve uygulamalarımızın; yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile uyumlu olmasını sağlamak ve sürekli geliştirmek,
 • İSG uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlayarak, İSG kültürünü ve yaşam tarzı haline getirmeyi benimsemek.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Yasal ve zorunlu çevre gerekliliklerini karşılamak,
 • Atıkların kaynağında toplanması ve azaltılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,
 • Geri dönüşüm, geri kazanım ve tekrar kullanım anlayışını benimsemek ve uygulamak.
 • Sürdürülebilir çevre oluşturmanın bir parçası olarak, Çevre Yönetim Sistemimizi kurmak ve sürekli iyileştirmek.
 • Çalışanlara, çevre bilinci ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek.
 
“Kalite Anlatılmaz Yaşanır” felsefemiz gereği, üretimin her adımı Laboratuar ve Kalite Kontrol departmanlarımızın işbirliği ile sıkı bir şekilde kalite süreçlerinden geçmektedir.
 
Ürün Kalite Süreçleri :
1 ) Hammadde Kontrol ; hammaddeler önce laboratuarda Yoğunluk Tayini, Yağ Anilin Noktası Tayini vb. bir dizi kontrolden geçer ve referans değerlere uygunluğu onaylanarak karışım hazırlama bölümüne gönderilir.
 
2) Karışım Kontrol ; hazırlanan her parti hamur karışımının Rheometre vasıtasıyla homojenliği, scorch değerleri, vulkanizasyon zamanı, optimum pişme süresi, min. viskozite ve max. tork (sertlik) değerleri tespit edilip, referans değerlere uygunluğu onaylandıktan sonra deneme üretimine yollanır.
 
3) Performans Kontrol ; deneme üretiminden elde dilen numuneye laboratuarda yoğun performans testleri uygulanıp ( kopma/çekme dayanımı, kopma uzama, modül/gerilme, kalıcı deformasyon, kalıcı uzama, ozon dayanımı, sertlik ve yoğunluk tespitleri vb.) istenen mekanik değerleri taşıdığı onaylandıktan sonra, tüm parametreler sabitlenerek seri üretim devam ettirilir.
 
4) Final Kontrol ; Üretimi biten her bir parti, final kontrol aşamasından geçerek ( finisaj, ölçü kontrolu vb.) ambalajlanır ve sevkiyata hazır halde mamul ambarına gönderilir.
 
( Yukarıdaki üretim kalite süreçlerinden geçen her bir parti, numaralanıp kimliklendirilerek geriye dönük izlenebilirlik sağlanabilmektedir. )